لوگو دکتر فرامرز ذاکری

نشانی مطب

تهران خیابان شریعتی، نرسیده به مترو شریعتی، کوچه فلسفی، ساختمان پزشکان پرشين، طبقه ۱

ساعت کاری

شنبه الی چهارشنبه ۲۱:۰۰ - ۹:۰۰
پنجشنبه ۱۳:۰۰ - ۹:۰۰

بایگانی خواندن نقشه مغزی

روش تفسیر QEEG
درمان اختلالات

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی) نتایج QEEG به صورت نمرات Zنمایش داده میشوند که انحراف استاندارد از میانگین را نشان میدهند.و فاصله ی آن بین 3