شماره های تماس (021) 22 26 00 67
(021) 22 26 00 69
ساعت کاری مطب شنبه تا چهارشنبه 21:00 - 9:00
پنجشنبه 13:00 - 9:00
آدرس مطب تهران خ شریعتی،نرسیده به مترو شریعتی
ک فلسفی، ساختمان پزشکان پرشين،ط۱،و۱

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

نتایج QEEG به صورت نمرات Zنمایش داده میشوند که انحراف استاندارد از میانگین را نشان میدهند.و فاصله ی آن بین 3 تا +3 می باشد.به عنوان مثال نمره Z=+2 بدین معنی است که نتیجه , 2 انحراف استاندارد بالاتر از نرمال است.نمره AZ=0 نرمال بودن را نشان میدهد و به رنگ سبز می باشد.رنگهای قرمز و ابی در نقشه فعالیت بیش از اندازه ی امواج را نشان میدهد که 3انحراف استاندارد به ترتیب بالاتر یا گایین تر از نرمال است.وقتی صحبت از فعالیت امواج مغزی می شود فعالیت بیش از اندازه ی نرمال به معنای بهتر بودن نیست.فعالیت بیش از حد و کمتر از حد به یک اندازه می تواند مشکل ساز باشد.

مثالهای زیر روشهای مختلفی را نشان میدهد که QEEG و LORETA میتوانند در تشخیص و درمان و همچنین ارزیابی اثر بخش درمان مفید باشند.

مثال1:این پسر 14 ساله دارای علایم تیپیک ADD است.(امواج بیش از حد آهسته در لوبهای جلو که به رنگ قرمز می باشد)

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

مثال2:مرد 28 ساله ای در تصادف رانندگی مجروح شد به دلیل آسیب دیدگی مغزی TBI, امواج بیش از اندازه ی کانونی بتا درناحیه ی متمایل به جلو سمت چپ  مشاهده شده .جالب است که سی تی اسکن انجام شده در ER هیپچ ناهنجاری را نشان نداد.

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

 

مثال3:تجزیه تحلیل LORETA از این بیمار بسیار مضطرب نشان داد که فعالیت غیر طبیعی بتا در QEEG ا در زیر سطح قشر مغزی در قسمت قدامی که بخشی از سیستم لیمبیک است افزایش یافته .این الگو اغلب در افراد مبتلا به اضطراب , افسردگی, اختلال وسواس فکری و سایر اختلالات عاطفی مشاهده می شود.

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

مثال 4: یکی از یافته های رایج در افراد مبتلا به افسردگی  ,کاهش فعالیت در ناحیه ی پیشانی جلوی مغز است که به رنگ آبی نشان داده شده است.

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

مثال5: فعالیت بیش از حد آهسته در هر دو هیپوکامپ در این مرد 68 ساله مشاهده میشود که اخیرا” به بیماری آلزایمر مبتلا شده است.

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

مثال 6:کاهش فعالیت (رنگ آبی) در بیمار مبتلا به آنسفالوپاتی مزمن (لایم مغز) ثبت شده است. این عفونت باعث واسکولیت (التهاب دیواره ی رگهای خونی)شده و جریان خون و اکسیژن موجود در مغز را محدود میکند.MRI این بیمار ضایعات چند کانونی را نشان داد.

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

مثال7:مرد جوانی که دارای علایم خفیف ADD است امواج نسبتا” زیاد کندی را در ناحیه ی جلوی چپ نشان می دهد.

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

.QEEGدر اینجا 45 دقیقه پس از مصرف 20 میلی گرم ریتالین وجود دارد.اگرچه فعالیت امواج مغزی اش باعث شده که احساس بهتری داشته باشد(متمرکزتر .هوشیارتر و پرانرژی تر باشداما منجر به الگوهای موج غیر طبیعی مغز شد که ممکن است در دراز مدت باعث مشکلات قابل توجهی شود

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

مثال 8: اینجا QEEG یک مرد جوان مبتلا به ADDاست که به فاصله ی  دوماه از هم گرفته شده. نقشه ی سمت چپی , فعالیت موج آهسته (قرمز رنگ) در لوب های جلو را نشان میدهد که معمولا”در افراد مبتلا به ADD دیده میشود.تصویر سمت راست دو ساعت پس از کشیدن ماریجوانا گرفته شده که به  نظر خود بیمار اورا در کنار آمدن با علائم ADD کمک کرده.این نقشه به روشنی نشان میدهد که کشیدن ماری جوانا امواج آهسته ی بلند را به میزان قابل توجهی افزایش داده (رنگ قرمزدر دو ردیف اول)و امواج پر سرعت آنرا کاهش داده (رنگ آبی)که بر توانایی او در تمرکز و تفکر تاثیر منفی گذاشته است.

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

مثال 9 : امواج بیش از حد تتا (4 تا8 هرتز)در ناحیه متمایل به مرکز و چپ به دلیل آسیب دیدگی مغزی در برش های 1 هرتز ارائه می شود.رنگ قرمز نشان دهنده ی افزایش فعالیت موج آهسته در محل آسیب  دیده است.

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

مثال 10 :کاهش انسجام در نیمکره ی چپ بعداز یک صدمه(که منجر به بیهوشی میشود).خطوط آبی کاهش ارتباطات عصبی را نشان میدهد.

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

مثال 11 :علایم تیپیک ADD . تتا ی بیش از حد تعمیم یافته و بتای تقلیل یافته.

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

مثال 12 : QEEG همراه با LORETA : بررسی ساختارهای عمیق مغز برش به برش ,همچنین مدل  سه بعدی مغز را امکانپذیر می کند.در اینجا فعالیت موج آهسته نامتقارن افزایش یافته است که مشخصه ی افسردگی است…آلفا و بتای بیش از حد (قرمز) در سمت چپ جلویی

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

مثال 13 :  افزایش فعالیت موج آهسته تتا در لوبهای جلویی که معمولا” در بیماران ADDمشاهده میشود.

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

مثال 14 : امواج بتای پرسرعت در لوبهای جلویی کاهش یافته و امواج تتا بیش از حد آهسته در هیپوکامپ (قرمز)کاهش یافته که نشان دهنده ی مراحل اولیه ی بیماری آلزایمر است

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

 

 • رنگ سبز نشان میدهد که اندازه ی امواج در فرکانس ,نرمال می باشد.رنگ قرمز نشان دهنده ی انحراف استاندارد نسبت به سن و جنسیت می باشد.
 • امواج بتای زیاد و اضافی نشان دهنده ی این است که ذهن بیش از اندازه مشغول است که در افراد مضطرب میبینپیم.با تلاش برای اینکه امواج بتا کم شودو امواج آلفا افزایش یابدمی توان ذهن شخص را ریلکس کرد.
 • در بعضی افراد به ویژه مبتلایان به استرس پس از سانحه برای اینکه به حالتهای عمیق تری دسترسی پیدا کنیم که ذهن ناخودآگاه بتواند تصاویر و احساسات مهمی را به وجود آورد باید آلفا و تتا را افزایش دهیم.میزان آلفا و تتا در افراد مضطرب و استرسی خیلی کم است ولی در افراد ADHDخیلی زیاد است.در بسیاری از موارد ,مواردی از افسردگی با (آرام کردن جلوی راست مغز و فعال شدن سمت چپ جلو)بهبود می یابند
 • حضور دلتا و تتا در بیداری در صورتی که این امواج کوتاه باشند, نرمال است.امواج کنئ دامنه بالا می تواند نشانه ای از مشکلات عصبی و روانی از صرع تا ADHD باشد
 • امواج بزرگ تتا در جلوی مغز نشانگر خواب آلودگی دوره ای می باشد.الگوی تتای اضافی رایج ترین الگوی مشاهده شده در کودکان ADHD است.حدود 80 درصد این الگو را نشان میدهند.اگر تتا افزایش یابد و بتا محو شود احتمالا” تشخیص ADHD است.

مثالهای QEEG:

نقشه ی مغزی QEEG بالا به ترتیب نمونه ای  از یک مغز سالم نرمال و بیمار ADHD , افسرده ,مضطرب و میگرنی می باشد.

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

EEG بیمار ADHD (8ساله):

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

اینجا مثالی از EEG سه ثانیه در 19 نقطه ثبت شده که نشان میدهد در ابتدا مغز امواج مغزی نرمال دارد.اما سپس به حالتی تبدیل میشود که امواج بزرگتر و کند تر تتا را ایجاد می کند.هنگامی که این کودک ADHD , بی توجه باشد این حالت نظم یافته اتفاق می افتد.وقتی امواج مغزی ثبت شده ی این کودک را با یک بانک اطلاعاتی مقایسه می کنیم در می یابیم که او فعالیت تتا ی بیشتری در نقاط پیشانی و پیش پیشانی  نسبت به کودکان هم سن خود دارد.

QEEG همان کودک ADHD , فعالیت تتا بیش از او را در نمودار زیر مشاهده می کنیم.

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

 

بزرگسال مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و آسیب دیدگی مغزی:

زنی که به شدت مضطرب بود  و به پشت سرش ضربه خورده بود,نقشه مغزی متفاوتی را دارد .علاوه بر آلفای بیش از حد در همه جا,  دلتای بیش از حد و تتا را در قسمت پشت سرش نشان می دهد

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

.

بزرگسال مبتلا به اختلال وسواس فکری:

بزرگسالی مبتلا به اختلال وسواس جبری شدید دارای QEEG است که فعالیت موجی خیلی زیاد و پرسرعتی که یک الگوی رایج در OCD است نشان می دهد.

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

نوجوان مبتلا به اختلال تشنج:

یک نوجوان با اختلال تشنج شدید (5بار در هفته) این QEEG را قبل و بعداز درمان داشت.بعداز طی دوره ی نوروفیدبک , می بینید که QEEG او بسیار بهبود یافته است.و تنها یک مورد تشنج در سه ماه داشت.

به کاهش قابل توجه فعالیت دلتا و تتا توجه کنید.

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

نقشه ی توپوگرافیکی توان مطلق و نسبی در اختلال بازی اینترنتی(IGD) و اختلال در مصرف الکل (AUD) و گروه های کنترل سالم .:

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

گروه IGD   در مقایسه با گروه  AUD و گروه کنترل سالم ,کاهش توان مطلق در بتا را نشان داد.گروه IUD توان مطلق بالاتری  نسبت به IGD و گروه کنترل سالم نشان داد.

 

مثال 1:اختلال پرخوری مزمن:

زن جوان با اختلال پرخوری مزمن و دیابت نوع 1 کنترل نشده, افسردگی مزمن ,  درمانهای متععد ناموفق پزشکی و روان درمانی.

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

 

توانایی های شناختی اوبه  نسبت سن و تحصیلاتش کم بود. او یک EEG با ولتاژ پایین داشت و QEEG  او نشان دهنده ی احتمال پاسخ به مونوآمین اکسیداز  می باشد.

 • دیابت نوع 1 با انسولین کمتری تثبیت می شود.اشتها, خلق,بیخوابی و سایر علايم برطرف شده.بیمار به تعادل/هموستاز مغزوبدندست یافته و از نظر اجتماعی و شغلی موفق می شود

مثال2: سو مصرف مزمن مواد:

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

مرد جوان مبتلا به سو مصرف  مزمن مواد افیونی که چندین مرتبه درمان سرپایی و بستری را پشت سر گذاشته بود.معاینه ی فیزیکی , نبض تند و سندرم پای بی قرار (RLS) را نشان داد.معاینه ی شناختی /ذهنی , فرد مضطربی با نقص توالی بصری و مشکل در ریاضیات ساده را نشان داد.EEG نسبتا” کند و غیر طبیعی بود.داده های پایه ی QEEGنشان داد که برای دستیابی به تعادل مغز و بدن بیش از یک درمان لازم است.سندرم دیگر   او , ADHD بوده است.

 • برای دستیابی به تعادل مغز و بدن, سه دارو مورد نیاز بود.یکی برای نرمال کردن میزان ضربان بالای او .یک دارو برای ثبات روحی و دیگری برای برگرداندن کندی در EEG .مصرف مواد متوقف شد.از نظر ذهنی پایدار شدو قادر به حفظ هوشیاری طولانی مدت بود.بیمار با دستیابی به پتانسیل شناختی نرمال خود, چندین سال دانشکده را با موفقیت پشت سر گذاشت.

مثال3: افت تحصیلی:

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

نوجوانی که از پایه ی دوم افت تحصیلی داشت, تشخیص بالینی سایر پزشکان اختلال نقص توجه(ADD) بود.درمانهای قبلی باعث بی خوابی او شد. که غیر قابل تحمل بود. والدین به دنبال یک رویکرد پزشکی عینی بودند.معاینه  فیزیکی نرمال بود و معاینه ی شناختی غیر نرمال بود

 • داده های EEG و QEEGفعالیت های آلفا و تتا بیش از حد را نشان می دهد که برای دستیابی به تعادل مغز و بدن به دارو نیاز است.داروی اول با کاهش اضطراب ,موجب بهبودی توجه شده و دارای دوم تمرکز را تقویت کرده.نتیجه این است که پیشرفت تحصیلی او بدون اثرات جانبی به بالاتر از میانگین بهبود یافت

 

مثال 4:

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

زنی که از زمان نوزادی مکررا” به کشیدن ناف, کوتیکول و مو مشغول بود.تشخیص بالینی سایر پزشکان تریکوتیلومانیا بود.او در 3 سالگی بدتر شد و روان درمانی و بی خوابی ,  راه رفتن در خواب و نگرانی بیش از حد داشت.اصلاح رفتاری مبتنی بر شرم براو بی اثر بود.

 • اسید آمینه ی L-تیروزین موجب تعادل مغز و بدن شد. نتیجه:رفتار معیوب و بی خوابی , راه رفتن هنگام خواب و نگرانی برطرف شد

مثال 5:

سردردهای خوشه ای مزمن

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

زن بالغی که  مبتلا به سردردهای شدید مزمن و بی خوابی,فشار خون بالا و وضعیت شناختی روانی طبیعی است.EEG :ولتاژ پایین و فعالیت سریع بتا نرمال تلقی می شود.

 • ضد افسردگی MAOI ,علاِئم را طی 2 سال بهبود بخشیدو برطرف شد.MAOI دیگر ,(ترانیلسی پرامین,) فشار خون و خواب را نرمال کردو سردردها رفع شدند.

مثال6:بی خوابی مزمن:

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

پسر 6 ساله ای با بی خوبی مزمن ,خروپف,تنش بدنی,اضطراب ,پریشانی,خودکم بینی , سابقه ی  رفلاکس و اندوسکوپی,مطالعات باریم منفی ,چندین بار در هرشب بیدار میشد.معاینه ی شناختی طبیعی بود.EEG حرکات چشم زیاد  و QEEG نیز افزایش تتا را را نشان می دهد.

* با 2000 میلی گرم D.Lفنیل آلانین و 1000 میلی گرم L-تیروزین,علايم برطرف شده .خواب شبانه و توانایی های تحصیلی و اجتماعی بهبود یافته است.

مثال 7:

اشتباها” به عنوان یک اسکیزوفرنیک پارانويید تشخیص داده شده بود.تشخیص صحیح اش بود.

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

جوان بالغی با دوران کودکی همراه با خلق افسرده,افت تحصیلی ,عصبانیت,رفتارهای اجتناب ناپذیر ,مشکل در خوابیدن,تفکر وسواسی و شکایت های جسمی متعدد به علت اضطراب و نگرانی شدیددر بیمارستان بستری شد.داروهای ضد جنون و ضد افسردگی برایش تجویز شدو دیابتش اوت کرد.ضربانش 102 بار در دقیقه بود.در انجام تفریق ساده بدون کاغذ ناتوان بود.اختلال اضطراب فیزیولوژیکی تآییدی است بر میزان ضربانش.

 • یک تنظیم کننده ی آدرنالین ضربان قلبش را طی دوساعت نرمال کرد.داروهای ضد جنون و ضد افسردگی حذف شدندو نیاز وی به انسولین کاهش یافت.یک سال و 9 ماه بعداز اولین مشاوره ,نبض و فشار خون او ثبات پیدا کرد و او به طور چشمگیری بهبود یافته و به کارش ادامه داد .

مثال 8: اختلال دو قطبی:

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

روش تفسیر QEEG(نقشه مغزی)

دانشجویی که سابقه ی بیماری روانی ندارد,دلواپس بود و خلق بی قرار در دبیرستان داشت با مصرف مواد مخدر و الکل از عهده ی اینها برآمده بود. در دانشگاه علائم بدتر شد .داروهای ضد افسردگی و ضد روان پریشی برایش تجویز گشت که بی تآثیر بود با توجه به بی پاسخ  ماندن درمانهای متعدد برای اختلال دوقطبی ,والدینش دنبال یک رویکرد متفاوت بودند.معاینه ی شناختی نشان داد که حافظه ی فوری اش مختل گشت.

*مشکل اصلی وی بی توجهی بود.از آنجا که EEG وqeeg او به طور غیر عادی کند بود,به او یک آمفتامین برای تنظیم دوپامین و نورآدرنالین تجویز شد.آمفتامین در روان پزشکی مدرن, منع مصرف دارد.با این حال او به یک فرد بالغ از نظر جسمی و روحی تبدیل شده که تحصیلاتش را ادامه میدهد.

مثال9: بی خوابی و افت تحصیلی:

مردی با بیخوابی و سندرم پای بی قرار (RLS) در تمامی کلاسهای یادگیری با موضوعات مختلف رد می شد,معلینه ی فیزیکی او نشان دهنده ی رفلکس های کم فشار ,عدم توانایی تفریق و حافظه ی معیوب بود

*خواب و توانایی تحصیلی با دو دارو نرمال گشت.یک دارو که موجب افزایش آدرنالینو نور آدرنالین مغز شده و این ترکیبات را در بدن کاهش می دهد.و ماده ی دوم که موجب افزایش دوپامین و نورآدرنالین در مغز و بدن می شود.او هشیارتر گشت. توانایی های یادگیری اش و شناختش تا حد نرمال بهبود یافت

مثال 10:

نقشه مغزی QEEG زیر ,QEEG,یک دختر 7 ساله مبتلا به ADHD  با چشمان بسته را نشان میدهد.توپوگرافی ها رنگی هستند تا انحراف از نرمال را در مقیاسهای Z  را نشان دهند.رنگ آبی کم رنگ نشان دهنده ی کمتر از مقادیر نرمال و رنگ سیاه حاوی مقادیر نرمال و رنگ سفید مقادیر بیش از مقدار نرمال را نشان میدهند.

بررسی این توپوگراف ها نشان می دهد که این کودک در فرکانس تتا 4-8 هرتز در ناحیه ی پیشانی مغز(دامنه های قشر نارنجی), در توپوگرافی میانی دارای دامنه های نسبتا” بالاتر از حد معمول حدود 5/2 +می باشند.مقادیرتتا ی بیشتر در نواحی جلوی مغز از ویژگی های مهم است و نقشه ی مغزی QEEG او ,تشخیص ADHD پزشکش را تآیید می کند.این نقشه نشان میدهد که درمان های عصبی EEG  تمرکزش باید در کاستن فعالیت زیاد تتا ی موجود در لوب های فرونتال  باشد

 

Call Now Button