لوگو دکتر فرامرز ذاکری

نشانی مطب

تهران خیابان شریعتی، نرسیده به مترو شریعتی، کوچه فلسفی، ساختمان پزشکان پرشين، طبقه ۱

ساعت کاری

شنبه الی چهارشنبه ۲۱:۰۰ - ۹:۰۰
پنجشنبه ۱۳:۰۰ - ۹:۰۰

Search
Close this search box.

بایگانی تست نقشه مغزی

روش تفسیر QEEG
درمان اختلالات

روش تفسیر QEEG (نقشه مغزی)

نتایج QEEG به صورت نمرات Z نمایش داده میشوند که انحراف استاندارد از میانگین را نشان میدهند.و فاصله ی آن بین 3 تا +3 می