دکتر فرامرز ذاکری

متخصص اعصاب و روان و روانپزشک

درمانگر اختلالات افسردگی اساسی، اختلالات اضطرابی و استرس، اختلالات وسواس های فکری و عملی، مشاوره و روان درمانی، درمان اختلالات جنسی، درمان اختلالات خواب و …