شماره های تماس (021) 22 26 00 67
(021) 22 26 00 69
ساعت کاری مطب شنبه تا چهارشنبه 21:00 - 9:00
پنجشنبه 13:00 - 9:00
آدرس مطب تهران خ شریعتی،نرسیده به مترو شریعتی
ک فلسفی، ساختمان پزشکان پرشين،ط۱،و۱

ارتباط نشخوار ذهنی و وسواس فکری-عملی

ارتباط نشخوار ذهنی و وسواس فکری-عملی

نشخوار ذهنی  به دلیل شکست ها و تجارب بد گذشته است که در فرد ترس و نگرانی ایجاد می کند و باعث می شود فرد مدام در گذشته سپری کند و خود را مورد سرزنش و شماتت قرار دهد.

OCD چیست؟

انجمن روانپزشکی آمریکا در سال 2013  از OCD تعریفی ارائه می دهد: اختلال وسواس فکری عملی یک وضعیت روانی با افکار یا تصورات ناخواسته تکراری و مزمن است که موجب استرس و یا اختلال و همچنین رفتارهای تکراری (وسواس های عملی) با هدف کاهش یا خنثی کردن اضطراب مربوط به آنهاست.

علائم اختلال OCD

طبق براورد ها حدود 2تا 3 درصد جمعیت تحت تاثیر OCD  قرار دارند گرچه محتوای خاص وسواس فکری، عملی ممکن است برای هر فردی متفاوت باشد اما تحقیقات اخیر درمورد ساختار چند بعدی OCD چهار بعد از علائم رایج در این اختلال را مشخص کرده است که این موارد عبارتند از:

  1. وسواس های فکری آلودگی همراه با وسواس های عملی شستشو
  2. پذیرش مسئولیت وسواس های فکری آسیب ها همراه با وسواس های عملی مربوط به وارسی کردن
  3. افکار غیر قابل قبول (جنسی،مذهبی،خشونت در طبیعت)
  4. وسواس های فکری تقارن، کامل بودن ،نظم ترتیب همراه با وسواس های عملی مرتب کردن

نشخوار ذهنی

گرایش به تحلیل منفعل و تکراری مشکلات، نگرانی ها و احساس استرس یک فرد بدون اقدامی برای ایجاد تغییرات مثبت تعریف شده است که به نظر می رسد که نشخوار ذهنی، افکار ناهنجار منفی را افزایش دهد وتوانایی های مربوط به حل مسئله را تضعیف کند.

سبک تفکر نشخوار ذهنی برای پیش بینی شدت و طول اپیزودهای افسردگی عمده شناخته شده است و جدیدا به عنوان یک حامل حفظ فراتشخیصی در اختلالات استرس از جمله اختلال اضطراب فراگیر، اضطراب پس از صانحه و اختلال اضطراب اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.

نشخوار ذهنی افکار ناهنجار منفی را افزایش می دهد و منجر به استفاده از سایر راهبردهای تنظیم احساسات ناهنجار می شود وتوانایی های مربوط به حل مسئله را هم تضعیف می کند.

شباهت های نشخوار ذهنی و وسواس های فکری

در نگاه اول نشخوار ذهنی و وسواس های فکری متفاوت به نظر می آیند ام در واقع هر دوی انها دارای فرایند شناختی مشابه تکراری،مزاحم و غیر قابل کنترل دارند.

تفاوت های نشخوار ذهنی و وسواس های فکری

وسواس های فکری عمدتا ناخواسته و مزاحم هستند در حالی که نشخوار ذهنی یک روش پاسخ به اضطراب می باشد که شامل تمرکز تکراری علل و پیامدهای علائم می باشد.

چگونه نشخوار ذهنی می تواند علائم OCD را تشدید نماید؟

نشخوار ذهنی می تواند علائم OCD  و علائم وسواس فکری را تشدید کند،باید گفت که وسواس های فکری ناشی ازناکارآمدی افکار مزاحم طبیعی می باشند که مهم یا معنی دار تلقی می شوند.فرض بر این است که وسواس های فکری در زمینه سوء تعبیر مداوم و تلاش های بعدی برای کنترل یا سرکوب افکار وجود دارد.

نشخوار ذهنی درباره افکار مزاحم می تواند منجر به ارزیابی های داخلی منفی از افکار مزاحم طبیعی شود. یعنی احتمال بیشتری وجود دارد که بیماران مبتلا به OCD  برای درک علل افکار مزاحم تکراری تلاش کنند که منجر به بروز افکار مزاحم و استرس های بیشتری می شود.

بنابراین همانگونه که نشخوار ذهنی اضطراب را تشدید می کند می تواند اضطراب ناشی از افکار مزاحم شناختی و ناخواسته OCD  را نیز تشدید کند.

درآخر

درنتیجه طبق پیش بینی نتایج نشان داد که :

بین افکار غیر قابل قبول/جنثی کردن وسواس عملی در OCD و نشخوار ذهنی رابطه معنی داری وجود دارد در حالی که ترکیبی از درمان شناختی-رفتاری و داروهای ضد اضطراب در درمان OCD  بسیار موثر شناخته می شود و موجب کاهش قابل توجه علائم در 40 تا60 درصد بیماران OCD می شود، اما با توجه به ماهیت مقاومت در برابر درمان درOCD، درمان های بروز شده که عوامل غیر کارکردی مرتبط با علائم OCD، مانند نشخوار ذهنی را هدف قرار می دهد می تواند نتایج کلی را بطور بالقوه بهبود بخشد.

با توجه به اینکه درمان هایی که باعث کاهش نشخوار ذهنی می شوند مانند درمان های متمرکز برCBT ، برای کاهش علائم خاص اختلال از جمله افسردگی موثر می باشد، کاهش نشخوار ذهنی در یک نمونه OCD می تواند تاثیرات مفید مشابهی داشته باشد.

شما عزیزان می توانید برای اطلاع از بهترین مشاوره و روانپزشک در تهران بر روی لینک مربوطه  کلیک نمایید.

Call Now Button